Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vår webbsida är: http://multikulti.nu.
Behandling av personuppgifter på MultiKulti 28 Oktober 2019

A. Introduktion. Anonymiteten av våra användare är mycket viktig för oss, och vi är dedikerade att skydda denna. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga data. 2. Att samtycka till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du först besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.

B. Credit 1. This document was created using a template from SEQ Legal (seqlegal.com) and modified by vpnMentor (www.vpnmentor.com)

C. Hur vi samlar personlig data Följande personlig information kan bli samlad, sparad, och använd: 1. Information om din dator inkluderat din IP-address, geografisk position, webbläsare och version, samt operativsystem. 2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och navigeringsvägar för webbplatsen. 3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, till exempel din e-postwebbplats. 4. Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats. Till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relationstatus, intressen och hobbyer, utbildningsinformation och anställningsinformation. 5. Information som du anger för att ställa in prenumeration på våra e-postmeddelanden och/eller notifikationer. 6. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den. 7. Information som du publicerar på vår webbplats med avsikt att publicera den på internet. 8. All annan personlig information som du skickar till oss.

D. Användning av Information. Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande: 1. Administrera vår webbplats och vår verksamhet. 2. Anpassa vår webbplats för dig. 3. Aktivera din användning av tjänsterna som finns tillgängliga på vår webbplats. . 4 Skickar dig kommersiell kommunikation. 5. Skickar e-postmeddelanden du specifikt har begärt. 6. Skickar vårt nyhetsbrev via e-post om du registrerade dig för det (du kan avsluta prenumerationen när som helst). 7. Skickar dig marknadsföringskommunikation som rör vår verksamhet eller tredje parts företag som vi tror kan vara av intresse för dig. 8. Förse tredje parter med statistisk information om våra användare. 9. Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår webbplats. 10.Att hålla vår webbplats säker och förebygga bedrägeri. 11.Verifiera efterlevning av villkoren för användning av vår webbplats. 12. Andra användningsområden. Om du skickar in personlig information för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du ger oss. Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med sekretesskontroller på webbplatsen. Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att leverera din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

E. Utlämnande av personlig information. Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy. Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår grupp av företag (detta innebär att våra dotterbolag, och vårt ultimata holdingbolag, som rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy. Vi kan avslöja din personliga information: 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag; 2. i samband med pågående eller framtida rättegångar; 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken); 4. till köparen (eller potentiell köpare) av detta företag eller tillgångar som vi (eller överväger) säljer; och 5.
till alla personer som vi rimligen anser kan ansöka till en domstol eller annan behörig myndighet för att avslöja den personliga informationen, enligt vår rimliga åsikt, skulle en sådan domstol eller myndighet med rimlig sannolikhet beordra utlämnande av den personliga informationen. Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att ge din personliga information till tredje part.

F. Förvaring av personlig information 1. I detta avsnitt F anges våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information. 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syfte ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för det eller det syftet. 3. Trots övriga bestämmelser i detta avsnitt F, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter: a. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag ; b. om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättegångar; och c. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

G. Säkerhet gällande din personliga information 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller förändring av din personliga information. 2.
Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenordsskyddade) servrar. 3. Du erkänner att överföring av information via internet i sig är osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet. 4. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att få åtkomst till vår webbplats konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

H. Tillägg/Ändringar: Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida ibland för att säkerställa att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar i denna policy via e-post. J. Dina rättigheter Du kan instruera oss att ge dig all personlig information som vi har om dig; Tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande: 1. Betalning av en summa, diskuterbar; och 2. tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet så som pass och bevis på din bokförda adress. Vi kan hålla kvar personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts enligt lag. Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen att acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så ger vi dig en möjlighet att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.


I. Tredjepartssidor Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, sekretesspolicyer och praktiker från tredje part.

J. Uppdatera Information. Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig måste korrigeras eller uppdateras.

K. Cookies/Kakor Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren.
Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen “persistent” cookies eller “session” -kakor: en ihållande cookie kommer att lagras av en webbläsare och förblir giltig tills dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen lagrad i och erhållen från cookies. Vi använder
både session och persistent cookies på vår webbplats. 1. Nedan anges namnen på kakorna som vi använder på vår webbplats och de syften för vilka de används: a. vi använder JetPak på vår webbplats för att känna igen en dator när en användare besöker webbplatsen, förbättrar webbplatsens användbarhet, analyserar användningen av webbplatsen, administrerar webbplatsen, förhindrar bedrägeri och förbättrar webbplatsens säkerhet, samt en Session-cookie som håller koll på nuvarande session. Vi kan också ha cookies för snabbare laddningstid för återkommande besökare. 2.
De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies —till exempel: a. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av inställningarna för avstänging av cookiehantering genom att klicka på “Verktyg”, “Alternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”; b.
i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Alternativ”, “Sekretess”, välja “Anpassade inställningar för historik” från drop-downmenyn och avmarkera “Acceptera kakor från webbplatser”; och C. i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att öppna menyn “Anpassa och kontrollera” och klicka på “Inställningar”, “Visa avancerade inställningar” och “Integritet och Säkerhet” och sedan välja “Blockera webbplatser från att ställa in data Under rubriken “Sid-inställningar”. Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser. Om du blockerar cookies riskerar du att inte kunna använda alla funktionerna på vår webbplats. 3. Du kan radera cookies som redan är lagrade på din dator—Till exempel: a. in Internet Explorer (version 10), you must manually delete cookie files (you can find instructions for doing so at http://support.microsoft.com/kb/278835 ); b. in Firefox (version 24), you can delete cookies by clicking “Tools,” “Options,” and “Privacy”, then selecting “Use custom settings for history”, clicking “Show Cookies,” and then clicking “Remove All Cookies”; and c. in Chrome (version 29), you can delete all cookies by accessing the “Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show advanced settings,” and “Clear browsing data,” and then selecting “Delete cookies and other site and plug-in data” before clicking “Clear browsing data.” 4. Deleting cookies will have a negative impact on the usability of many websites.